SPLOŠNI POGOJI UPORABE

PREBERITE SPLOŠNE POGOJE UPORABE PAZLJIVO.

KOT OBISKOVALEC ALI ČLAN STRANI POFUKAJ.SI, SE STRINJAŠ S TEMI SPLOŠNIMI
POGOJI PRI OBISKOVANJU OZ. UPORABI TE SPLETNE STRANI ALI PRI REGISTRACIJI
KOT ČLAN.

ČE SE NE STRINJATE S TEMI POGOJI, MORATE TAKOJ PRENEHATI Z UPORABO SPLETNE
STRANI ALI STORITVE.

POFUKAJ.SI LAHKO KADARKOLI SPREMENI TE POGOJE. POPRAVLJENA RAZLIČICA BO V
VELJAVI 30 DNI PO OBJAVI NA TEJ SPLETNI STRANI.

ČLANSTVO

Z REGISTRACIJO SE STRINJAŠ, DA SI POSREDOVAL/A RESNIČNE, TOČNE IN POPOLNE
PODATKE, TER SI LEGALNO SPOSOB-EN/NA SPREJETI TA DOGOVOR.

MLADOLETNE OSEBE MORAJO PRED REGISTRACIJO PRIDOBITI DOVOLJENJE ENEGA
SVOJIH STARŠEV ALI ZAKONITIH SKRBNIKOV. V VSAKEM PRIMERU MORAŠ IMETI ZA
REGISTRACIJO NAJMANJ 16 LET.

POFUKAJ.SI SI PRIDRUŽUJE PRAVICO PREKINITI TVOJE ČLANSTVO KADARKOLI, ZARADI
KATEREGA KOLI RAZLOGA IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

VSI ČLANI SO ODGOVORNI ZA POSLEDICE UPORABE TE STRANI.

POFUKAJ.SI LAHKO PREKINE PONUJATI STORITVE, BLOKIRA ALI IZBRIŠE ČLANSTVO
KADARKOLI IN BREZ PREDHODNEGA OPOZORILA.

V PRIMERU SPOROV Z ENIM ALI VEČ DRUGIMI (NE)ČLANI, POFUKAJ.SI NI ODGOVOREN ZA
KAKRŠNO KOLI ŠKODO, SEDANJO ALI PRIHODNJO, PREDVIDENO ALI NEPREDVIDENO,
ZNANO ALI NEZNANO, KI IZHAJA IZ DOLOČENEGA SPORA ALI SE NANJ NAVEZUJE.

 

PODATKI PROFILA

NOBEN JAVNI PODATEK NE SME KRŠITI NOBENEGA ZAKONA. S TEM SE IZRECNO
STRINJAŠ IN SI ODGOVOREN (SKLADNO Z JAVNIM IN KAZENSKIM ZAKONIKOM)

link: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO905.html

ZA PODATKE, BESEDILA IN SLIKE, KI JIH OBJAVIŠ.

NOBEN PODATEK, KI GA NALOŽIŠ ALI OBJAVIŠ, NE SME KRŠITI AVTORSKIH PRAVIC,
PATENTOV, BLAGOVNIH ZNAMK, POSLOVNIH SKRIVNOSTI, PRAVIC LASTNIŠTVA,
INTELEKTUALNE LASTNINE, OSEBNIH ALI JAVNIH PRAVIC TRETJE OSEBE.

NOBEN PODATEK, KI GA NALOŽIŠ, NE SME BITI ZAVAJAJOČ, GROZEČ, OBREKOVALEN
ALI NAPADALEN.

PRITOŽBENI POSTOPEK

KAKRŠNE KOLI NEPRIMERNE ALI NEZAKONITE INFORMACIJE/JAVNE PODATKE, NAJDENE
NA NAŠI STRANI, MORAŠ TAKOJ PRIJAVITI NA INFO@POKUKAJ.SI .

ČE POFUKAJ.SI MENI, DA JE TVOJA PRITOŽBA GLEDE VSEBINE, KI JO JE OBJAVIL DRUG
ČLAN, UPRAVIČENA, BOMO VSE ŽALJIVE VSEBINE ODSTRANILI (BESEDILA, SLIKE,
INFORMACIJE ALI PODATKE).

PRITOŽBENI POSTOPEK, JE V SKLADU S ČLENOM 14 DIREKTIVE EU 2000/31/ES O
ELEKTRONSKEM POSLOVANJU.

 

FEEDBACK

KAKRŠNE KOLI PRIPOMBE ALI INFORMACIJE, S STRANI UPORABNIKOV, VKLJUČNO S
POVRATNIMI INFORMACIJAMI PODATKOV, KOT SO VPRAŠANJA, KOMENTARJI, PREDLOGI
ALI PODOBNO, GLEDE STORITEV ALI KATERIH KOLI DRUGIH IZDELKOV ALI PROGRAMOV
POFUKAJ.SI, NISO ZAUPNI. POFUKAJ.SI NIMA OBVEZNOSTI DO VAS V ZVEZI S TEMI
POVRATNIMI INFORMACIJAMI IN JIH LAHKO PROSTO KOPIRA, UPORABLJA, RAZKRIJE,
KAŽE, IZPIŠE, SPREMINJA IPD., TRETJIM OSEBAM BREZ VSEH OMEJITEV. POLEG TEGA
LAHKO POFUKAJ.SI PROSTO UPORABLJA KAKRŠNE KOLI IDEJE, KONCEPTE, KNOW-HOW
TEHNIKE, VSEBOVANE V TEH POVRATNIH INFORMACIJ ZA KAKRŠEN KOLI NAMEN.


OBVESTILA
POFUKAJ.SI LAHKO OBVESTILA, VKLJUČNO Z OBVESTILOM O VSEH SPREMEMBAH TEGA
SPORAZUMA PRIKAŽE NA TEJ STRANI ALI POŠLJE NA EMAIL NASLOV, KI STE GA
NEVEDLI PRI REGISTRACIJI.

POFUKAJ.SI LAHKO SPREMINJA SVOJE NASLOVE (EMAIL ALI POŠTNI NASLOV) S PRIKAZOM
TEH SPREMEMB NA TEJ STRANI.

ODGOVORNOST

POFUKAJ.SI SI PRIDRUŽUJE VSE PRAVICE IN NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI.

POFUKAJ.SI NE DAJE NIKAKRŠNEGA EKSPLICITNEGA ALI IMPLICITNEGA JAMSTVA GLEDE
ZANESLJIVOSTI IN VARNOSTI.

VSE PRAVICE SO PRIDRŽANE, RAZEN TISTIH, KI SO IZRECNO ZAVRNJENE. POFUKAJ.SI
ZAVRAČA VSAKRŠNO ODGOVORNOST IN OMEJUJE SVOJO ODGOVORNOST GLEDE VSEBINE ALI
NARAVE OBJAV OZ. ŠKODE, KI LAHKO IZ TEGA IZHAJA, NA NAJMANJŠO MOŽNO PRAVNO
STOPNJO.

POFUKAJ.SI NE ZAGOTAVLJA IN NE MORE ZAGOTOVITI, DA BO DELOVANJE STRANI
POFUKAJ.SI NEPREKINJENO IN BREZ NAPAK. TA STRAN JE TAKŠNA “KOT JE” IN “KOT JE
NA VOLJO”.

POFUKAJ.SI NE DAJE NIKAKRŠNIH ZAGOTOVIL GLEDE DELOVANJA TE STRANI,
INFORMACIJ, VSEBINE, GRADIVA ALI IZDELKOV, KI SO PREDSTAVLJENE NA TEJ
STRANI. POFUKAJ.SI V OKVIRU ZAKONSKIH POOBLASTIL ZAVRAČA VSAKRŠNO ZAGOTOVILO,
EKSPLICITNO ALI IMPLICITNO, MED DRUGIM VKLJUČNO Z IMPLICITNIMI ZAGOTOVILI
GLEDE MOŽNOSTI PRODAJE IN PRIMERNOSTI V DOLOČEN NAMEN.

POFUKAJ.SI NE MORE NOSITI ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BO NASTALA
ZARADI UPORABE TE SPLETNE STARNI, MED DRUGIM VKLJUČNO Z NEPOSREDNO ALI
POSREDNO ŠKODO. ZNESKI IN CENE OBJAVLJENI NA POFUKAJ.SI SO ZGOLJ INFORMATIVNI

IN NISO V NIKAKRŠNI MERI OBVEZUJOČI.


KOT UPORABNIK V CELOTI IN BREZ ZADRŽKOV SPREJEMAŠ POLNO ODGOVORNOST ZA VSE
INFORMACIJE, KI JIH OBJAVIŠ IN /ALI VSE DEJAVNOSTI V SVOJEM PROFILU ALI
PREK NJEGA. ODGOVOR-EN/NA SI NE SAMO ZA STVARI, KI JIH OBJAVIŠ NA SVOJI
STRANI, BLOGU, GALERIJI SLIK ITD., TEMVEČ TUDI ZA KOMENTARJE IN ODGOVORE,
KI JIH DRUGI OBJAVIJO NA TVOJI STRANI. NA VAŠO ŽELJO LAHKO NEŽELENO VSEBINO ENOSTAVNO
ODSTRANIMO.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI, VKLJUČNO Z OGLASI, GUMBI IN
BESEDILNIMI POVEZAVAMI, SO V ODGOVORNOSTI LASTNIIKA POVEZAVE. POFUKAJ.SI LAHKO
PREPREČI POVEZAVO DO DRUGIH SPLETNIH STRANI IN JIH KAZENSKO PREGANJA.

OSEBNA, NORMALNA IN KOMERCIALNA UPORABA

TA SPLETNA STRAN SE LAHKO UPORABLJA OSEBNE TER KOMERCIALNE NAMENE V SMISLU OGLAŠEVANJA

PONUDB IN STORITEV IN NI NAMENJENA IN V NIKAKRŠNI MERA NE PODPIRA DELA NA ČRNO.

UPORABNIK JE ODGOVOREN ZA RABO IN SKLADNOST RABE Z VELJAVNO ZAKONODAJO.

UPORABNIK MORA NORMALNO, PAZLJIVO IN RAZSODNO UPORABLJATI CELOTNO SPLETNO
STRAN.

OPOZORILA IN SMERNICE

VSAK ČLAN NAJ BI PREBRAL IN RAZUMEL VSA OPOZORILA IN SMERNICE TE SPLETNE
STRANI. ZA VSAKO NADALJNO UPORABO TE STRANI. PO OPOZORILU SE BO ŠTELO, DA
SE IZVAJA IZRECNO V SKLADU S TEMI DOKUMENTI.

DRUGI POGOJI

DRUGI POGOJI NEKATERIH STORITEV, KOT SO PRAVILA OBNAŠANJA, IZJAVA O
ZASEBNOSTI, OPOZORILA, LICENČNA PROGRAMSKA OPREMA IN CENE NASTAVITEV, SO
DODATKI K TEM POGOJEM.

DOSTOPNOST

ZA UPORABO UPORABNIŠKI IMEN, GESEL IN/ALI VPISNIH KOD( V NADALJNEM
BESEDILU “VPISNI PODATKI”) JE V CELOTI ODGOVOREN UPORABNIK. UPORABNIK MORA
OHRANJATI ZAUPNOST IN VARNOST VPISNIH PODATKOV.

UPORABNIK JE DOLŽAN KRŠITEV ALI ZLORABO VPISNIH PODATKOV NEMUDOMA
SPOROČITI STRANI YOURIDE NA E-MAIL INFO@POFUKAJ.SI .

PODROČNA UPORABA

UPORABA TE SPLETNE STRANI JE PREPOVEDANA V DRŽAVAH, V KATERIH KATERIKOLI
DEL TE POGODBE NI V SKLADU Z LOKALNIMI ZAKONI